ทัวร์จีน ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน บิน(FD)

ทัวร์จีน ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน บิน(FD)


รำลึกเสื่อผืน หมอนใบ ชมมรดกโลกบ้านดิน ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชต ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ไต่ฮงกง(ปอเต๊กตึ้ง) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
16,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-ซัวเถา-เหมยโจว
 • วันที่

  2

  เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ-เหมยโจว
 • วันที่

  3

  ซัวเถา-แต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-ซัวเถา-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 • วันที่

  4

  ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง)-เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)
 • วันที่

  5

  ซัวเถา-เทงไฮ้-สุสานพระเจ้าตาก-กรุงเทพ ฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 1
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
25 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 22
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 25
28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 19,888 19,888 19,888 6,000 - - 30
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 19,888 19,888 19,888 6,000 - - 39
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
06 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 16,888 16,888 16,888 5,000 - - 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน