ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ฮอกไกโด สโนว์พาเพลิน 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ฮอกไกโด สโนว์พาเพลิน 5วัน 3คืน บิน(XJ)


สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานกิจกรรมหิมะ ตื่นตา ตื่นใจ ใกล้ชิดกับขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เต็มอิ่มกับ มื้อพิเศษ!!! บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง+ขาปู
29,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินซัปโปโร-เมืองอาซาฮิกาว่า-หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อิออน มอลล์
 • วันที่

  3

  ลานกิจกรรมหิมะ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ถนนซาไกมาชิ-ดิวตี้ฟรี-ทานุกิโคจิ
 • วันที่

  4

  อุทยานโมอาย-พระอะตะมะ ไดบุตสึ-ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-สวนโอโดริ-มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 • วันที่

  5

  สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 35
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 35
01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 35
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 4
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 26
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 0
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 35
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - เต็ม เต็ม
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 - 35

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน