ทัวร์เยอรมนี Germany World Heritage 11วัน 9คืน บิน(TG)

ทัวร์เยอรมนี Germany World Heritage 11วัน 9คืน บิน(TG)


เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า(มรดกโลก) พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ เบอร์ลินเมืองหลวง ของ เยอรมัน เควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ มหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก ล่องเรือแม่น้ำไรน์และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ
92,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต
 • วันที่

  2

  แฟรงค์เฟิร์ต-เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก-วือซ์บวร์ก-พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
 • วันที่

  3

  โรเธนเบิร์ก-อูล์ม-ชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
 • วันที่

  4

  การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น-ยอดเขาซุกสปิตซ์-นูแรมเบิร์ก
 • วันที่

  5

  นูเรมเบิร์ก-เดรสเดน-เดินเล่นชมเมืองเก่า
 • วันที่

  6

  เดรสเดน-เบอร์ลิน (มรดกโลก)-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  เบอร์ลิน-เควดลินบวร์ก(มรดกโลก)-กอสลา (มรดกโลก)
 • วันที่

  8

  กอสล่าร์-วัปเพอทาล-โคโลญจน์ (มรดกโลก)
 • วันที่

  9

  โคโลญจน์-เซนต์กอร์-บ๊อปพาร์ด-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-คอเคม-เบิร์นคาสเทล ครูส
 • วันที่

  10

  เบิร์นคาสเทล ครูส-แฟรงค์เฟิร์ต-ชมเมือง-เดินทางกลับ
 • วันที่

  11

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 มี.ค. 63 - 18 เม.ย. 63 92,900 92,900 88,900 20,900 - - 20
12 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 98,900 98,900 94,900 20,900 - - 18
13 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 98,900 98,900 94,900 20,900 - - 21

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน