ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Costa Magica เมดิเตอร์เรเนียน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 6วัน 5คืน

แพคเกจล่องเรือสำราญ Costa Magica พัก 5คืน เส้นทาง 3 ประเทศ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
Costa Cruises
 Costa Magica
 แพคเกจอย่างเดียว
  ขึ้น-ลง บาเซโลน่า
ราคาเริ่มต้น
48,900
บาท/ท่าน

ตารางแสดงรายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Barcelona (Spain) Embark 20:00
2 Palma De Mallorca (Spain) 08:00 18:00
3 Cruising - -
4 Marseilles (France) 08:00 17:00
5 Savona (Italy) 09:00 16:30
6 Barcelona (Spain) Disembark 13:00

ราคา & วันเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
- Balcony Classic 65,900 17,000 - - -
Balcony Premium 69,900 17,000 - - -
Inside Classic 48,900 17,000 - - -
Inside Premium 53,900 17,000 - - -
Outside Classic 57,900 17,000 - - -
Outside Premium 61,900 17,000 - - -

 อัตรานี้รวม

  1. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) ตามรายละเอียดการเดินเรือ 
  2. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  3. รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

  1. ตั๋วเครื่องบินในเส้นทาง BKK – Barcelona – BKK 
  2. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR10.00 / ต่อคืน  เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 5.00 / ต่อคืน *ชำระบนเรือ*
  3. ค่าวีซ่า , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ Costa Magica เมดิเตอร์เรเนียน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0098
จำนวนวัน
3 คืน
ปลายทาง
Barcelona
 07 เม.ย. 63 - 12 พ.ค. 63
  Costa Cruises

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง บาเซโลน่า

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Costa Magica เมดิเตอร์เรเนียน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 5วัน 4คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0099
จำนวนวัน
5วัน 4คืน
ปลายทาง
Barcelona
 15 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  Costa Cruises

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง บาโซโลน่า

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica คีลุง ฮัวเหลียน มิยาโกจิมา โอกินาว่า 5วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0095
จำนวนวัน
5วัน 3คืน
ปลายทาง
Okinawa
 21 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  Costa Cruises

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง ไต้หวัน-โอกินาว่า

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ  Costa neoRomantica โอกินาว่า ฮัวเหลียน คีลุง สงกรานต์ 6วัน 5คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0097
จำนวนวัน
6วัน 5คืน
ปลายทาง
Okinawa
 13 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  Costa Cruises

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง โอกินาว่า

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท/ท่าน